5834583847337984 kuronekoland FukuFukuNyanko太空星貓伸縮八達通套 (FU0033) 成日用八達通~搵黎搵去唔方便? 用呢個伸縮八達通貓貓套就唔洗成日周圍搵啦😆❤️ Product: FukuFukuNyanko太空星貓伸縮八達通套(FU0033) [三色貓/啡貓/灰白貓] 🐱❤️Fuku系列產品少量現貨發售 一般預訂於14-21天左右到港.詳情請向店員查詢 🐱💌如顯示「已售罄」即表示該產品暫未有 Product #: kuronekoland-FukuFukuNyanko太空星貓伸縮八達通套 (FU0033) 2022-11-29 Regular price: $HKD$179.0 Available from: kuronekolandIn stock