5614404918181888
Chiikawa A4 File (CK0010) ❇️Product: Chiikawa A4 File (CK0010) 🌸Size: A4 * 根據電腦顯示器不同,實物可能存有色差 Chiikawa系列產品少量現貨發售 一般預訂於14-21天左右到港 詳情請向店員查詢🐱❤️ 🐱💌如顯示「已售罄」即表示該產品暫未有現貨 , 顧客可以WHATSAPP / Product #: kuronekoland-Chiikawa A4 File (CK0010) 2025-07-23 Regular price: $HKD$29.0 Available from: Kuronekoland 黑貓日系生活百貨 | 香港貓專門店 | 貓雜貨 | 貓飾物 | 貓咪精品In stock